Blonda bringer sin partner til udmattelse med sine ben.